Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie już działa

Kategoria: Zdrowie

Rejestracja do poradni specjalistycznej bez konieczności wychodzenia z domu czy wgląd do dokumentacji medycznej z własnego komputera – to jedne z ciekawszych usług oferowanych przez Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.

Portal Pacjenta został zrealizowany jako element projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, który swym zakresem objął także gruntowne wyposażenie 26 podmiotów leczniczych w zaawansowaną infrastrukturę techniczną oraz ich informatyzację, zarówno w obszarze administracji, jak i wsparcia procesu leczenia.

W ramach licznych prac prowadzonych w projekcie, przeprowadzono wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających m.in. uruchomienie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, bezpieczną komunikację pomiędzy placówkami leczniczymi oraz zbudowaną Platformą Regionalną, w szczególności w zakresie udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Poniżej zaprezentowane zostały główne korzyści wynikające z systemu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, w podziale na poszczególne grupy odbiorców:

Pacjent

-         możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w podmiotach leczniczych woj. podlaskiego,

-         dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,

-         uzupełnianie własnej dokumentacji medycznej o prywatne badania, wyniki itp.,

-         możliwość wydruku dokumentacji medycznej,

-         możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,

-         dostęp do aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze woj. podlaskiego na jednym Portalu Pacjenta.

Podmioty lecznicze

-         systemy wspierające procesy medyczne (HIS),

-         systemy zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną (EDM),

-         lokalne systemy Business Intelligence (BI) wspomagające proces zarządzania podmiotem leczniczym,

-         systemy wspomagające działania administracyjne i  zarządzanie w podmiotach (ERP),

-         systemy obiegu dokumentów wspierający obieg korespondencji w podmiocie leczniczym (EOD).

Organy tworzące

-         system Business Intelligence (BI) wspomagający proces zarządzania podmiotem leczniczym z poziomu organu tworzącego,

-         Portal Menedżerski umożliwiający dostęp do predefiniowanych raportów, analiz i zestawień zarządczych wraz z możliwością tworzenia nowych zapytań.

Docelowym celem budowanego rozwiązania jest usprawnienie procedur leczenia i diagnozy np. poprzez wykorzystanie posiadanych już przez pacjenta wyników badań oraz możliwość sprawnej analizy dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w różnych podmiotach leczniczych.

Dostęp do kluczowych funkcjonalności Portalu Pacjenta, jakimi są e-Rejestracja oraz dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, możliwy jest po założeniu i aktywacji konta użytkownika.

Założenie konta na Portalu Pacjenta, wiąże się tylko z krótką, kilkuminutową rejestracją na stronie internetowej ezdrowie.wrotapodlasia.pl

Aby założyć Konto na Portalu Pacjenta, pacjent powinien:

  1. Wejść na stronę ezdrowie.wrotapodlasia.pl.
  2. Wprowadzić dane: imię, nazwisko, PESEL, email, zaakceptować Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta.
  3. Na adres e-mail przyjdzie wiadomość zawierająca: login użytkownika, hasło tymczasowe oraz link do pierwszej zmiany hasła.
  4. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła.

Użytkownik może już rejestrować się do poradni specjalistycznych w podmiotach leczniczych zintegrowanych w Portalu Pacjenta.

Elektroniczna Rejestracja do poradni specjalistycznych

Posiadanie konta na Portalu Pacjenta umożliwia elektroniczną rejestrację do kilkudziesięciu poradni specjalistycznych na terenie województwa podlaskiego, bez konieczności wychodzenia z domu i oczekiwania w długich kolejkach do rejestracji. Potwierdzenie rezerwacji przez podmiot leczniczy wysyłane jest na adres e‑mail użytkownika.

System e-Rejestracja ma też możliwość przeglądu terminów możliwych wizyt w wielu poradniach na terenie całego województwa, analizy kolejek, czy wyboru preferowanego lekarza. System zapewnia także możliwość  zmiany terminu wizyty, czy też jej anulowanie/odwołanie - wszystko to z poziomu własnego komputera.

Dostęp do dokumentacji medycznej ze swojego komputera

Inną funkcjonalnością, dostępną na Portalu Pacjenta „Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie”, jest wgląd do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, jej wydruk bez konieczności wizyty w poradni, analizę wyników badań, bądź historii leczenia.

Dostęp do własnej dokumentacji medycznej na Portalu Pacjenta możliwy jest dopiero po Aktywacji konta pacjenta w podmiocie leczniczym zintegrowanych w Portalu Pacjenta.

Aby aktywować konto na Portalu Pacjenta

  1. W celu aktywowania Konta Pacjenta należy poprosić w rejestracji/poradni jednego z podmiotów leczniczych (Lista podmiotów: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/projekt-psiez/wykaz-podmiotow-w-ktorych-mozna-aktywowac-konto-na-portalu-pacjenta) o aktywację Konta Pacjenta. Po podaniu loginu i okazaniu dowodu osobistego, pracownik podmiotu leczniczego przekaże kod PIN, który należy później wpisać na Portalu Pacjenta (kliknięcie w imię i nazwisko po zalogowaniu à opcja: Aktywuj konto).

W podmiocie leczniczym Pacjent powinien wyrazić zgodę na 

  1. przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym, wtedy każda dokumentacja wytworzona w tym podmiocie leczniczym będzie widoczna na koncie Pacjenta w Portalu Pacjenta.
  2. Na tym etapie Pacjent uzyskuje pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności portalu, w tym do dokumentacji elektronicznej wytworzonej na poziomie podmiotu leczniczego.

Strefa wiedzy o akcjach profilaktycznych z terenu województwa podlaskiego

Oprócz dwóch ww. zasadniczych funkcjonalności, Portal Pacjenta udostępnia również bazę informacji z obszaru zdrowia oraz zestaw aktualności np. o programach profilaktycznych, porady nt. zdrowego trybu życia czy przygotowania do badań. Baza informacji jest na bieżąco uzupełniania informacjami pochodzącymi bezpośrednio z podmiotów leczniczych, jak i z instytucji związanych z obszarem zdrowia.

Skorzystaj z możliwości internetowej rejestracji i dostępu do dokumentacji medycznej – Załóż konto na Portalu Pacjenta już dziś.

EZDROWIE.WROTAPODLASIA.PL

Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

źródło: wrotapodlasia.pl

.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi