Archiwum konkursów

Kategoria: Ogłoszenia

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 

2016

Ogłoszenie Rozstrzygnięcie

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

  • Uchwała Nr 67/142/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otawrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w Powiecie Hajnowskim

 

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Hajnowskim w 2017 roku

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 

2015 ROKU 

 

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 

2015 ROKU 

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

 

Uchwała Nr 8/18/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu

 

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 

2014 ROKU

 

 
 

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W

2013 ROKU

 

 

 

 

 

 KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W
2012 ROKU

 

 

 

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W
2011 ROKU

 

 

 

 

  Pliki do pobrania
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ* /PODMIOTU* /JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNEJ

  Pliki do pobrania
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ* /PODMIOTU* /JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNEJ

  Pliki do pobrania

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - plik w formacie PDF

  Pliki do pobrania

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - format MS Word 97/XP/2003

 Pliki do pobrania

Harmonogram realizacji zadania

 Pliki do pobrania

Harmonogram realizacji zadania

 Pliki do pobrania

Kosztorys realizacji zadania

 Pliki do pobrania

Kosztorys realizacji zadania