Informacja w sprawie zmiany dyżurów aptek

Kategoria: Ogłoszenia

OSTATNIA ZMIANA:

Hajnówka, dnia 03.11.2017 r.

SO.8023.19.2017

 

Zmiana dyżurów

 

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje, że nastąpi zmiana dyżurów aptek:

 05 listopada 2017 r. dyżur będzie pełnić Apteka „Cefarm” ul. 3 Maja 39,

 03.12.2017 r. dyżur będzie pełnić Apteka „Melisa” ul. Lipowa 53

 

Sporz: Danuta Ługowoj

 

 

 

 

 

j