Zawiadomienie RŚ.7644/11/2009

Kategoria: Administracja

Zawiadamia się, iż w dniu 04.01.2010 roku Starostwo Powiatowe w Hajnówce wydało decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane /znak: RS.7644/3/2006 z dnia 11.01.2007 roku, zmienione decyzją znak: RS.7644/2/2008 z dnia 13.08.2008 roku/ dla Ceramiki Budowlanej LEWKOWO Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64.
Decyzja została umieszczona w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach. Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.
Hajnówka, dnia 04.01.2010 r.