ZUS informuje: E-składka to dobre rozwiązanie

Kategoria: Informacje prasowe

Z 42 błędnych wpłat, które wpłynęły w styczniu jeszcze w lutym prowadzone było postępowanie wyjaśniające w stosunku  do  5. W kolejnym  miesiącu było ich 82, z czego 39 zostało przeksięgowanych, a 43 zwrócone na konto nadawcy. To nowy sposób  opłacania składek do ZUS spowodował, że płatnicy nie robią pomyłek przy wypełnianiu przelewów. W ubiegłym roku w całym kraju ZUS odnotował ok. 23 tysięcy błędnych przelewów miesięcznie.

W Oddziale w Białymstoku przez pierwsze dwa miesiące dokonywania wpłat na indywidualny numer rachunku składkowego nie odnotowano żadnego zwrotu, a także nie było wpłat  niezidentyfikowanych.

To dowód na to, że nowy sposób opłacania składek okazał się bardzo prosty. Zasada opłacania należności na tylko jedno, indywidualne konto zaoszczędziła również czas płatników. Do końca grudnia 2017r. każdy przedsiębiorca musiał wpłacać składki na trzy a nawet cztery różne rachunki podając wiele  dane identyfikacyjne. Od nowego roku każdy płatnik posługuje się  indywidualnym numerem rachunku składkowego. Płatności są dokonywane  podobnie jak opłata za gaz, prąd czy telefon. Nie ma potrzeby dzielić kwoty składki na poszczególne fundusze ani  dodatkowo opisywane identyfikatorem płatnika. Nie  wskazujemy również miesiąca, za który dokonywana jest opłata. Nadany dla każdego płatnika NRS ma zaszyty w ostatnich 10 cyfrach numer  NIP co pozwala zidentyfikować każdy przelew. ZUS samodzielnie podzieli i zaksięguje kwoty na poszczególne fundusze: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przypadku wątpliwości zawsze możemy  można skorzystać z pomocy i porady doradców płatników składek.

 

                                                                                                                           Katarzyna Krupicka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego