Zespół Szkół Zawodowych aktywnie współpracuje z biznesem

Kategoria: Informacje prasowe

Dobry fach w ręku oraz solidne wykształcenie to niezbędne atuty, by z impetem wejść na rynek pracy. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia, zgodnego z wymaganiami rynku pracy to krok pierwszy, najważniejszy w życiu zawodowym każdego człowieka. Ostatnie trendy na rynku pracy wskazują, że szczególnie w cenie jest wykształcenie techniczne. Naprzeciw oczekiwaniom pracodawców wychodzą placówki oświatowe, proponując przyszłym abiturientom atrakcyjne kierunki kształcenia. Także te w powiecie hajnowskim – tak jak Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Zespół Szkół Zawodowych to szkoła z bogatą tradycją dydaktyczną - od ponad 90. lat kształci rzemieślników i techników. Niewątpliwie, największym atutem szkoły jest możliwość kształcenia w kierunkach potrzebnych na rynku pracy. Uczniowie odbywają zajęcia w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach przedmiotowych oraz pracowniach komputerowych. Ale wiedza teoretyczna to nie wszystko – równie ważna jest praktyka, a zdobyte doświadczenie zawodowe to mocny punkt w CV. Dyrekcja ZSZ w Hajnówce stawia na nowoczesny system kształcenia przyszłych techników, stąd aktywna współpraca z instytucjami i biznesem – nastawiona na coś więcej niż „wpis do dziennika praktyk”.  Szkoła aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami – w 2016r. podpisano porozumienie o współpracy z  Fabryką Mebli Forte S.A.  a w 2017r.  odnowiono porozumienie z firmą DANWOOD S.A z Bielska Podlaskiego. Porozumienie przewiduje szereg działań mających na celu wsparcie ucznia w procesie zdobywania wiedzy praktycznej, która w przyszłości umożliwi im podjęcie pracy w zawodzie, m.in. w przedsiębiorstwie DANWOOD. Na podpisanym porozumieniu zyskali uczniowie technikum budownictwa – w trakcie zajęć z dostawcami materiałów budowlanych organizowanych przez DANWOOD w ramach akademii budowalnej, przyszli technicy mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w budownictwie, uczęszczają na dodatkowe zajęcia języka niemieckiego, mają możliwość odbycia praktyk i płatnych staży w przedsiębiorstwie, a najlepsi, z wysoką  średnią z przedmiotów zawodowych – otrzymują co miesiąc stypendium w wysokości 150 zł, także ufundowane przez DANWOOD. A po zakończeniu nauki – absolwenci, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i wiedzą mogą z sukcesem ubiegać się o zatrudnienie w bielskiej firmie.

Na wsparcie w stawianiu pierwszych kroków zawodowych mogą liczyć także przyszli technicy mechanicy. W tym celu z końcem grudnia 2017r. szkoła podpisała porozumienie z firmą PRONAR – z największym pracodawcą w regionie (w siedmiu fabrykach o łącznej powierzchni 88 boisk piłkarskich zatrudnionych jest ponad 2 tys. wykwalifikowanych osób!).  W ramach współpracy młodzież ma szansę odbyć praktyki w halach produkcyjnych PRONARU i tym samym poznać nowoczesne procesy technologiczne oraz modele produkcji, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki. Poza programem praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce,  porozumienie zakłada także wprowadzenie stypendium dla najlepszych praktykantów. Ale plany sięgają znacznie dalej - strony porozumienia zobowiązały się do aktywnej współpracy na rzecz sprofilowania kształcenia w taki sposób, aby przygotować ucznia do pracy zawodowej tuż po ukończeniu szkoły. Tym samym absolwenci mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w PRONARZE – lidera branży rolniczej, komunalnej i recyklingowej.

Poza biznesem, szkoła aktywnie współpracuje z instytucjami. Jako że w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce powstała klasa mundurowa o profilu policyjnym, we wrześniu 2017r. szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.  W ramach porozumienia uczniowie mają możliwość poznania realiów pracy w służbie mundurowej – w tym zadania i uprawnienia policji, a także bieżącą ofertę szkolnictwa policyjnego i pracy w Policji. Porozumienie stanowi dobrą kontynuację współpracy pomiędzy Komendą a szkołą – hajnowscy policjanci od wielu lat goszczą na spotkaniach z młodzieżą poruszających tematy  m.in.  promocji zatrudnienia i pracy w policji, a także zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy i wyjazdami za granicę. Nowe cele wyznaczone w ramach porozumienia tylko zacieśnią dobre kontakty.

Aktywność ZSZ w Hajnówce w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i  instytucjami z regionu wpisuje się w model nowoczesnego kształcenia, w którym praktyczna nauka zawodu jest pierwiastkiem równorzędnym w stosunku do teoretycznej wiedzy. Bo doświadczenie zawodowe to towar niezwykle pożądany na rynku pracy – dzięki współpracy szkoły z przedsiębiorcami młodzi ludzie, będący dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej, mają łatwiejszy start. Z kolei dla przedsiębiorcy inwestycja w ucznia to szansa na pozyskanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Katarzyna  Miszczuk