Młodzi dawcy krwi z hajnowskich szkół średnich nagrodzeni. Profilaktyka zdrowia w 2018r.

Kategoria: Zdrowie

870x600-toheight-80-5.1.jpgKrew daje życie – to najcenniejszy dar jaki można podarować drugiemu człowiekowi. Każdy może pomóc – wystarczy zgłosić się Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce w celu oddania krwi. W krzewienie idei honorowego krwiodawstwa bardzo zaangażowana jest młodzież z powiatu hajnowskiego.

Tradycyjnie pod koniec roku młodzi krwiodawcy otrzymali podziękowania od przedstawicieli PCK  i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego w Hajnówce. Starostwo Powiatowe, zaangażowane w promocję honorowego krwiodawstwa, ufundowało uczniom szkół ponadgimnazjalnych zestawy upominkowe. Uroczystość odbyła się w hajnowskich szkołach-  Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół z DNJB w dniach 7-8 grudnia 2017r. Zestawy upominkowe otrzymało 97 uczniów z hajnowskich szkół średnich.   Cieszy fakt,  że w naszym powiecie jest młodzież, której nie jest obojętny los innych ludzi, która jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Podziękowania należą się nie tylko młodzieży, ale również nauczycielom: Paniom Mirosławie Szpilko i Mirosławie Bujko – Pietroczuk  z Zespołu Szkół Zawodowych oraz Panu Kamilowi Kulik z Zespołu Szkół z DNJB. Dzięki ich zaangażowaniu idea honorowego krwiodawstwa jest kontynuowana. Aktywność młodzieży w akcjach o charakterze profilaktycznym i charytatywnym jest szczególnie cenna.– mówi Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska.  

Profilaktyka na wagę zdrowia

Powiat hajnowski angażuje się w promocję zdrowego trybu życia nie tylko poprzez ścisłą współpracę z PCK -  inicjuje lub współorganizuje także inne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego w każdym przedziale wiekowym.  W 2018r. do młodzieży adresowane będą konkursy tematyczne dotyczące szkodliwości palenia (kwiecień 2018), a także olimpiady - wiedzy o AIDS etap powiatowy” (kwiecień 2018) a także współorganizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu Życia PCK (grudzień 2018). Jak podkreślają organizatorzy, to nie miejsce na podium jest najistotniejsze, lecz wiedza, z którą wiąże się świadomość wyboru i analiza własnych nawyków zdrowotnych.  Dzięki staraniu starostwa, z uczniami z hajnowskich szkół spotkają się także specjaliści z zakresu diabetologii i profilaktyki raka piersi z uwzględnieniem praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem fantomów  do badania fizykalnego w kierunku raka piersi, zakupionym przez starostwo. Wykłady dotyczące zdrowego żywienia oraz prelekcje dotyczące profilaktyki raka piersi stanowią  kontynuację działań realizowanych od 2016r.

Akcja „Zdążyć przed cukrzycą”

W 2018r. kontynuowana ma być także akcja „Zdążyć przed cukrzycą”,  skierowana do wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego. W  ramach tego mieszkańcy wszystkich gmin będą mogli bezpłatnie się przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy. Z myślą o mieszkańcach, w ramach akcji zostaną przeprowadzone szczegółowe badania wskaźnika hemoglobiny glikowanej (HbA1c). W tym celu starostwo powiatowe zakupiło aparat do badania i paski testowe.  

Pomiar stężenia hemoglobiny glikowanej jest badaniem poziomu HbA1c we krwi, wykonywane w celu monitorowania leczenia cukrzycy. Poziom stężenia HbA1c we krwi informuje o średnim stężeniu cukru we krwi w ciągu 120 dni poprzedzających badanie, czyli w okresie cyklu życia krwinki czerwone.  Badanie pomaga zapobiec powikłaniom wywoływanym przez przewlekle podwyższone stężenie glukozy, takim jak: stopa cukrzycowa,  postępujące uszkodzenie nerek, oczu, układów sercowo-naczyniowego i nerwowego. Badanie daje odpowiedź czy metody stosowane do wyrównywania cukrzycy są skuteczne, czy też wymagają ponownej konsultacji lekarskiej.

Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz życie – pisał w słynnej komedii „Dożywocie” Aleksander Fredro. Aforyzm ten – choć wyrwany z żartobliwego kontekstu – niesie „na serio” ważne przesłanie. Bo zdrowie jest wartością najcenniejszą, umożliwiającą człowiekowi rozwój i godne życie. Stąd każda akcja, każda inwestycja w kierunku ochrony i promocji zdrowia jest „na wagę zdrowia”.

Katarzyna Miszczuk

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi