Odbyło się IV Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych

Kategoria: Informacje prasowe

Specjalny Ośrodek - Szkolno WychowawczyDzięki inicjatywie prężnie działającego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce, w dniach 14-15.12.2017r. w  Hajnowski, Domu Kultury odbyło się IV Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych. Tym razem specjaliści z Polski i zaprzyjaźnionego Ośrodka w Brześciu podzielili się wiedzą z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tematyka IV Międzynarodowego Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną" jest odpowiedzią na potrzeby, sugestie i problemy rodziców. Jak mówi jedna z prelegentek IV Forum, dr n med. Izabela Fornalik, seksualność osób niepełnosprawnych nie jest problemem, ponieważ od samego początku, od urodzenia się, są osobami seksualnymi. Problemem jest to, że osoby żyjące w otoczeniu z osobami niepełnosprawnymi nie porafią sobie z tym faktem poradzić. Nie potrafią przyjąć do wiadomości, że osoby niepełnosprawne intelektualnie również dojrzewają. Seksualność, to szerokie pojęcie, to nie tylko uprawianie seksu, to fakt, że jesteśmy określonej płci, to uczucia, zmiana ciała, fizjologia, chęć zakładania rodziny, życia w związku oraz bywa też, że życia seksualnego w partnerstwie. Problemem jest to, że o seksualności zaczynamy rozmawiać zbyt późno, tzn. dopiero w momencie, kiedy pojawiają się problemy, ponieważ nie uczymy dzieci intymności, nie nazywamy prawidłowo intymnych części ciała, nie widzimy ich seksualności, nie uczymy ich asertywności. W efekcie, kiedy osoba niepełnosprawna przez wiele lat nie otrzymuje wsparcia, zaczynają się różne osobiste problemy.wyjaśnia Dyrektor Specjalnego – Ośrodka Szkolno Wychowawczego Lucyna Wawreszuk.

 

W dwudniowych wykładach udział wzięli przedstawiciele PFRON, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Ośrodków z Polski, nauczyciele oraz rodzice. Na akademię zostali zaproszeni prelegenci, którzy wygłosili ciekawe, ważne i skłaniające do refleksji wykłady oraz opowiedzieli o swoich doświadczeniach, działalności placówek, ośrodków i organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wiedzą i doświadczeniem z zakresu terapii, rehabilitacji, opieki i wychowania podzielili się:

Dr n. hum. Izabela Fornalik, pedagożka specjalna, edukatorka seksualna i psychoterapeutka, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, wyróżniona tytułem ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami w 2017 r.

- mgr Katarzyna Pachniewska, psycholog, pedagog specjalny, edukator seksualny. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Wiesław Sokoluk-seksuolog kliniczny i wieku rozwojowego, superwizor PTS oraz członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

dr Monika Łukasiewicz - specjalista położnictwa i ginekologii, specjalizuje się w seksuologii pod kierownictwem Prof. Z. Lwa-Starowicza, pracuje w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Angelika Pasek-Gilarska prawnik Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Natalia Czernak-nauczyciel-wychowawca klasy specjalnej w Centrum Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji (CKRKiR) w Kamieńcu

Natalia Masłowska - dyrektor CKRKiR w Lachowiczach Wiesław Izotow - dyrektor Wspomagającej Szkoły w Mołotowsku

Tatiana Żuk-dyrektor Obwodowego Centrum Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji w Brześciu

 

Tematyka Forum nie zamyka się w tych dwóch dniach,  rzetelna, szeroko rozumiana edukacja seksualna jest bardzo ważna w codziennej praktyce. Edukować mają wszyscy: rodzice, terapeuci wczesnego wspomagania, nauczyciele w przedszkolu i w szkole. W myśl nowej podstawy programowej, wprowadzenie elementów wiedzy o seksualności człowieka, w tym m.in. przygotowanie do dojrzewania, uczenie intymności, przygotowanie do wizyty u ginekologa jest prawem osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodziców do otrzymania wsparcia w tym względzie.   – mówi Dyrektor SOSW Lucyna Wawreszuk.

Organizacja Forum na stałe wpisała się w kalendarz regionu, począwszy od 2014r.  Podczas corocznych spotkań terapeutów, rodziców i opieńków z całej Polski i zagranicy (przykładowo, w 2015r. gościem forum poświęconego komunikacji była prof. Marion Hersh z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Glasgow w Szkocji),  w trakcie forum poruszane są kwestie z zakresu współpracy z osobami niepełnoprawnymi, zaś wskazówki przekazywane przez specjalistów to kopalnia wiedzy dla nauczycieli, rehabilitantów ale przede wszystkich rodziców. Tym razem jednak Forum miało charakter szczególny,  zostało połączone z uroczystym otwarciem mieszkań treningowych i jubileuszem pięciolecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Na ręce Pani Dyrektor oraz wszystkich pracowników składam gorące podziękowania za tak aktywną pracę. Dzięki takim inicjatywom, jak coroczne Forum, powiat hajnowski staje się ośrodkiem centrum międzynarodowej współpracy opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych, miejscem spotkań oraz wymiany życiowych i zawodowych doświadczeń związanych z opieką i terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnictwo w forum, możliwość konsultacji oraz sama tematyka stanowią realną pomoc przede wszystkim rodzicom. Dziękuję za tak piękną inicjatywę i  nie ukrywam – liczę na więcej – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Organizatorzy Forum zapowiadają kontynuację działań: W następnym roku, tematem V Forum będą ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży, prowadzące do uzależnień, agresji i niebezpiecznych zachowań w środowisku rodzinnym, szkolnym, zawodowym i innym społecznym.  – mówi Pani Lucyna Wawreszuk.

Działalność Ośrodka wspierająca osoby niepełnosprawne w procesach rozwoju intelektualnego i usamodzielniania się stanowi wyznacznik pozytywnych zmian, jakie zaszły w powiecie hajnowskim w obszarze szkolnictwa specjalnego. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy z placówką oraz udziału w przedsięwzięciach przez nią organizowanych. Więcej informacji o działalności Ośrodka dostępne na stronie: www.sosw.hajnowka.pl  Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców mających wątpliwości, co do prawidłowego rozwoju ich dzieci, do zainteresowania się działalnością naszego Ośrodka – mówi Lucyna Wawreszuk.

Katarzyna Miszczuk

Redakcja składa podziękowania Dyrekcji i pracownikom SOSW za pomoc w postaniu tekstu

SOSW Logo Otwarcie Warsztatów Treningowych Otwarcie Warsztatów Treningowych Otwarcie Warsztatów Treningowych w trakcie Forum w trakcie Forum w trakcie Forum w trakcie Forum w trakcie Forum w trakcie Forum w trakcie Forum w trakcie Forum w trakcie Forum w trakcie Forum

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi