Rzecznik Praw Pacjenta informuje: standardy organizacyjne leczenia bólu

Kategoria: Zdrowie

W dniu 11 maja 2017 r. weszła w życie – realizując również postulaty organizacji pacjenckich – nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Uregulowała ona wprost prawo Pacjentów do leczenia bólu i określiła obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie określania stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia. Minister Zdrowia wprowadzi wkrótce, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne leczenia bólu oraz wzór Karty Oceny Nasilenia Bólu, uwzględniającej informacje o jego nasileniu, charakterze czy też lokalizacji.

Wprowadzane zmiany to efekt m.in. wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie.
„Z radością przyjąłem kierunek proponowanych rozwiązań. Popierając te oczekiwane i dobre dla Pacjentów rozwiązanie, dokonam szczegółowej analizy proponowanych regulacji celem wprowadzenia do systemu prawnego optymalnych narzędzi gwarantujących właściwą realizację prawa Pacjentów do leczenia bólu”, powiedział Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta. 

za:

www.rpp.gov.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi