Wykaz podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

Kategoria: Ogłoszenia

INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO

Wykaz podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Mieście Hajnówka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24

tel./fax 85 682 20 11

mops_hajnowka@poczta.onet.pl       mops-hajnowka@home.pl

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Kleszczelach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4

tel.  85 681 80 69, fax. 85 681 80 69 wew. 14

mopskleszczele@wp.pl

 1. Zespół Interdyscyplinarny Gminie w Hajnówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-200 Hajnówka, ul. Zina 1

tel.  85 682 31 95, fax. 85 682 46 12

gopshajnowka@o2.pl; gops@gmina-hajnowka.pl

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Białowieży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-230 Białowieża, ul. Sportowa 10

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Czeremsze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

tel.  85 685 01 29, fax. 085 685 04 00

gops_czeremcha@zetobi.com.pl

 1. Zespół Interdyscyplinarny  w Czyżach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-207 Czyże

tel.  85 681 89 94, fax. 85 681 89 91

gopsczyze@wp.pl

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Dubiczach Cerkiewnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

tel.  85 682 79 89, fax. 85 682 79 80

gops@dubicze-cerkiewne.pl

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Narwi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101

tel.  85 681 67 52,  85 681 67 42, fax.85 873-35-35

gops@narew.gmina.pl

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Narewce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-220 Narewka, ul. Białowieska 1

tel.  85 682 98 89

fax. 85 682 98 85

gops_narewka@o2.pl

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

Ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka

Tel. 856825983

Tel./Fax. 856823642

pcpr@powiat.hajnowka.pl

http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl/

Wykaz podmiotów świadczących pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

 ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, tel. 856825983

Tel./Fax. 856823642

pcpr@powiat.hajnowka.pl

 godziny pracy od poniedziałku do piątku 730- 1530

Jednostki specjalistycznego poradnictwa w powiecie hajnowskim (wypis z rejestru Wojewody Podlaskiego (stan na dzień 30.04.2015 r.)

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10a 17-200 Hajnówka tel./fax 85/ 682 36 42 e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

poradnictwo psychologiczne, rodzinne, praca socjalna

Zapisy, zgłoszenia osobiście lub telefonicznie: 85/ 682 59 83, 682 36 42, poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30

 1. Punkt Konsultacyjny ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew tel. 85/ 681 60 86 e-mail: gops@narew.gmina.pl

poradnictwo pomoc psychologiczna, terapeutyczna, konsultacje, praca z rodziną, każda środa w godz. 16.00-17.00, zgłoszenia osobiste

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

na terenie powiatu hajnowskiego - baza teleadresowa wojewo2015 r.

/wg stanu na dzień 30.04.2015 r./

                                                                                          

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem FILIA W HAJNÓWCE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
  17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
  tel. 85 682 20 11
  e-mail: mops-hajnowka@home.pl

Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 15.00-19.00
Prawnik – wtorek: 14.00-18.00, czwartek: 14.00-18.00

 

2. Krajowe Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin                                                                      

17-200 Hajnówka, Wierobieja 18, tel. 85 876 73 03                                                    Poradnictwo, pomoc psychologiczna            

wtorki 16.30 - 19.30

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi