Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2017

Kategoria: Zdrowie

 

Tegoroczne hasło obchodów brzmi: „Przed rozpoczęciem stosowania antybiotyków należy poradzić się wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia”. Chcemy zwrócić uwagę, że antybiotykoterapia jest bardzo cenną metodą leczenia, dlatego przed jej rozpoczęciem niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej porady lekarskiej.

Konsultacja zapewni Tobie i Twoim bliskim najlepszy sposób leczenia. Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków zmniejsza ryzyko rozwoju oporności na ich działanie.

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków stwarza ryzyko dla wszystkich

Antybiotyki są wykorzystywane w zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych. Jeśli przyjmujesz antybiotyki, chociaż nie jest to konieczne, rozwija się oporność na ich działanie. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy antybiotyk nie zabija lub nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie jest skuteczne. Dzieje się tak dlatego, że to bakteria –  a nie organizm – zmienia się wskutek reakcji na obecność antybiotyku i staje się antybiotykooporna. Oporne bakterie wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i utrudniają proces leczenia.

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje oporne na antybiotyki są trudniejsze do leczenia. Mogą się one rozwinąć u każdej osoby – niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

Główne przyczyny antybiotykooporności

·  Nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków.

· Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania, przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji.

·         Nadużywanie antybiotyków podczas produkcji żywności.

·         Nieprzestrzeganie zasad higieny.

Stosuj antybiotyki z rozwagą – tak, aby mogły pozostać skuteczne jak najdłużej!

 

Działania na rzecz antybiotykooporności jednym z priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła globalną kampanię zdrowotną pod hasłem: „Antybiotyki – stosuj rozważnie!” (Antibiotics – Handle with care). Rozpoczęła się ona podczas I Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach w 2015 roku.

W tym roku chcemy poszerzyć obszar działań uświadamiających społeczeństwo o problemie antybiotykooporności.

Zachęcamy do zainteresowania się tym tematem i wspierania działań przeciwko antybiotykooporności!

Co chcemy osiągnąć

·         Zwiększyć świadomość dotyczą potrzeby zachowania skuteczności antybiotyków poprzez ich prawidłowe stosowanie.

·         Zwiększyć przekonanie, że do walki z antybiotykoopornością muszą włączyć się wszyscy: społeczeństwo, pracownicy służby zdrowia, specjaliści w zakresie rolnictwa oraz instytucje rządowe.

·         Zachęcić do zmiany postawy i przekazać przesłanie, że proste działania mogą mieć wielkie efekty.

 

Pliki do pobrania

·         Strategia postępowania: Antybiotyki ostatniego rzutu zawodzą: metody postępowania w przypadku tego naglącego zagrożenia dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej.

·         Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej

za: Ministerstwo Zdrowia

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi