Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zaprasza na warsztaty na temat żubra w Nadleśnictwie Bielsk

Kategoria: Ogłoszenia

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zaprasza na warsztaty na temat żubra w Nadleśnictwie Bielsk, które odbędą się w dniu 20 listopada 2017 r. o godzinie 10.00

w hotelu Cztery Pory Roku w Pilikach k. Bielska Podlaskiego (Piliki 133)
Program spotkania:
 Sytuacja żubra w Europie i Polsce i projekt realizowany przez Lasy Państwowe – Wanda Olech
 Poziom szkód od żubra w województwie podlaskim – przedstawiciel RDOŚ w Białymstoku
 Metody minimalizacji szkód (dokarmianie, kontraktacja łąk) – Jerzy Dackiewicz
 Działania Nadleśnictwa Bielsk w ramach projektu – Jerzy Andrzejuk
 Propozycja działań w Puszczy Białowieskiej i na obszarach przyległych – Piotr Wawrzyniak
 Dyskusja i podsumowanie
Obiad (około 14)
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do dnia 15 listopada 2017 roku (e- mail: bison@smz.waw.pl)
Więcej informacji: www.smz.waw.pl; tel. (22) 593 65 80
Warsztaty są realizowane w ramach zadania „Ocena postaw i wiedzy lokalnych społeczności względem wolnożyjących żubrów projektu” będącego elementem projektu: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”

plakat