Zawiadomienie o spotkaniu ogólnym i spotkaniu Komisji Doradczej w dniu 7.11.2017r. w Kowele - "Kotłówka i inne"

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dn. 12.10.2017 r.

GK.6620.11.23.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew na podstawie art. 7 ust 3, art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego wszystkich właścicieli gruntów w obr. Kotłówka, Koweła i Łopuchówka - uczestników scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew, które odbędzie się:

 

7 listopada 2017 r. (wtorek), o godz. 10.00.

w świetlicy wiejskiej w Kowele

 

Celem spotkania jest:

 • odczytanie postanowienia rozszerzającego postępowanie scaleniowe,
 • omówienie zmian do projektu ogólnego scalenia,
 • przekazanie informacji ogólnych o procesie scalenia gruntów.

 

Jednocześnie zwołuje się w tym samym miejscu i terminie zebranie Komisji Doradczej w celu wybrania przewodniczącego.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Kotłówka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 2. Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Łopuchówka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Gmina Narew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok
 6. Podlaska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa w Hajnówce
 7. Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
 8. Marszałek Województwa Podlaskiego
 9. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 10. Inspektor nadzoru i kontroli prac scaleniowych
 11. Członkowie Komisji Doradczej – 10 egz.
 12. a/a  - 2 egz.

 

 

Sp. A.P.