INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWO BUDŻETOWYM W STAROSTWIE POWIATOWYM W HAJNÓWCE

Kategoria: Informacje prasowe

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Elwira Nowik zamieszkała w Dubinach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydatka spełniła  niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała najwyższy wynik  w przeprowadzonym  pisemnym teście i rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

           

                                                                                                    Aniela Majewska

 

 

 

Hajnówka, dnia 2 października 2017 r.