LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO INFORMATYKA W WYDZIALE GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM W HAJNÓWCE

Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.         Imię i nazwisko                                 Miejsce zamieszkania

1.          Adam Budnik                                         Hajnówka

2.          Grzegorz Czarnecki                                Hajnówka

 

Informujemy, iż test sprawdzający wiedzę kandydatów zostanie przeprowadzony w dniu 03 października 2017. r. o godz. 09.00 w pokoju  nr 17 Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

Hajnówka, dnia 27 września 2017 r.

 

 

           

Przewodniczący Komisji

   Halina Leszczyńska