NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARKA- ASYSTENT KOORDYNATORA W STAROSTWIE POWIATOWYM W HAJNÓWCE

Kategoria: Ogłoszenia

Logotypy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany  Pan Dawid Oskar Wojciuk  zamieszkały w Hajnówce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydat spełnił  niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała najwyższy wynik  w przeprowadzonym  pisemnym teście i rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Hajnówka, dnia 12.09.2017 r.