Rzecznik Praw Pacjenta informuje: Zgłoszenia, skargi i wnioski pacjentów dotyczące zaświadczeń lekarskich

Kategoria: Zdrowie

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta trafiają zapytania i skargi dotyczące problemów z uzyskaniem zaświadczeń lekarskich. Od 2015 r. do chwili obecnej liczba zgłoszeń kierowanych do Rzecznika sięgnęła 1,5 tys.

Od 2015 roku do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 1,5 tys. zgłoszeń pacjentów związanych z tematem zaświadczeń lekarskich. Za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii w roku 2015 były to 482 zgłoszenia, w 2016 r. było ich 538, a w 2017 r. do chwili obecnej 240 zgłoszeń. W latach 2015-17 Biuro zarejestrowało także 145 spraw, których tematyka dotyczyła zaświadczeń lekarskich.

Najczęściej pojawiającym się problemem jest odmowa wystawienia zaświadczenia/orzeczenia o niezdolności do pracy. Pacjenci pytają czy lekarz ma obowiązek takie orzeczenie wystawić. W związku z tym przypominamy, że taki dokument jest wystawiany przez lekarza na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta. Jeśli lekarz uzna, że stan zdrowia pacjenta wymaga pozostania w domu wtedy niezbędne jest wystawienie orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta zgłaszają się również kobiety, które doświadczyły przemocy domowej i chcą uzyskać informację o specjalistycznym badaniu lekarskim, jakim jest obdukcja. Podstawowym celem obdukcji lekarskiej jest potwierdzenie doznanych przez pacjentkę obrażeń ciała. Wydawana jest najczęściej na piśmie i stanowi część dokumentacji medycznej. Obdukcję co do zasady może wykonać każdy lekarz. Jednakże takie badanie może zostać powtórzone, gdyż dowód w sądzie stanowić może tylko opinia wydana przez powołanego do tego celu biegłego, którym może być jedynie lekarz medycyny sądowej wpisany na listę biegłych prowadzoną przez właściwy sąd okręgowy.

Pojawiają się również sygnały świadczące o tym, że lekarze pobierają opłatę za zaświadczenia, które są zwolnione z opłat. Warto więc pamiętać, że w przypadku problemów związanych z uzyskaniem zaświadczeń lekarskich, czy bezprawnie pobieranych opłat za ich wystawienie, można kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii by uzyskać informację na ten temat oraz niezbędną pomoc.  

źródło: http://www.bpp.gov.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi