Informacja o teście. Dotyczy oferty pracy na stanowisko sekretarka- asystent koordynatora z dnia 2017-08-28

Kategoria: Ogłoszenia

 

1_93.jpg

INFORMACJA

            Uprzejmie informuję, iż test sprawdzający wiedzę kandydatów ubiegających się o stanowisko sekretarka - asystent koordynatora w projekcie „Puszcza i ludzie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godzinie 8.00, w sali nr 12 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. Następnie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.