Zapraszamy na szkolenie "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Kategoria: Informacje prasowe

http://www.rownacszanse.pl/

Równać szanse bannerCelem szkolenia jest podniesienie umiejętności pozwalających zaprojektować ciekawe działania, napisać dobry wniosek o dofinansowanie i prawidłowo skonstruować budżet projektu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Programu Równać Szanse.

Sesje poprowadzą dysponujący wieloletnim doświadczeniem specjaliści w pisaniu wniosków oraz w prowadzeniu projektów edukacyjnych. Chcemy, aby to szkolenie pomogło Państwu w aplikowaniu o środki na działania na rzecz dzieci i młodzieży zarówno w konkursach ogłaszanych w ramach Programu „Równać Szanse”, jak i innych programach.

Szkolenie odbędzie się dnia 11 września 2017 r. (poniedziałek) w Sali nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka

Początek o godz. 10.00 (szkolenie potrwa ok. 2,5 godz.)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży pokrywa koszty szkolenia. Dojazd uczestników na szkolenia odbywa się na własny koszt.

W tym roku (wg koordynatorów Programu) miasto Hajnówka kwalifikuje się do udziału.