Konkurs Komisji Europejskiej

Kategoria: Konkursy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o Konkursie Komisji Europejskiej na projekty promujące włączenie społeczne przez sport.

Celem konkursu jest walka z wykluczeniem społecznym w szerokim znaczeniu – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po tzw. „trudną młodzież”. W konkursie może wziąć udział instytucja publiczna, prywatna lub pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości. Komisja Europejska zachęca do zgłaszania w konkursie projektów, które mają na celu integrowanie społeczności zróżnicowanych pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym czy statusu majątkowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku i na stronie: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en.

#BeInclusive EU Sport Awards

Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs  #BeInclusive EU Sport Awards.

 Jego zadaniem jest walka z wykluczeniem społecznym na różnych polach – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po trudną młodzież.

 

Do kogo adresowane jest #BeInclusive EU Sport Awards?

Do akcji może dołączyć każda instytucja – publiczna, prywatna czy też pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości.

Zgłoszone projekty będą ocenianie pod kątem powtarzalności, innowacyjności oraz efektywności.

Przedstawiciele trzech zwycięskich instytucji zostaną zaproszeni do Brukseli na ceremonię, podczas której otrzymają nagrodę 10 000 euro oraz będą mieli szansę zaprezentowania swoich projektów szerszej publiczności.

KE zachęca wszystkich do dołączenia do konkursu i inspirowania innych do tego, jak integrować społeczności zróżnicowane pod względem zdrowotnym,  etnicznym, rasowym czy też zamożności.

 

Aby wziąć udział w konkursie:

1. Wypełnij ankietę https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/beinclusive-submission-form.

2. Opisz w niej to, jak zwalczasz wykluczenie społeczne w swoim środowisku poprzez sport.

3. Dołącz opis swojego projektu (maksymalnie 3 strony), uwzględniając misję #BeInclusive EU Sport Awards – powtarzalność, innowacyjność, efektywność. Dołącz zdjęcia bądź krótkie filmiki.

4. Ankieta oraz opis powinny być sporządzone w języku angielskim.

5. Zgłoszenia można przesyłać od 15 czerwca do 15 września.

 

Jury będzie oceniało to, jak wykorzystanie sportu w projektach wpłynęło na integrację lokalnej społeczności oraz na jej otwartość na innych.

 

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en