MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI na terenie powiatu hajnowskiego w sezonie letnim 2017r. stan na 11.08.2017r.

Kategoria: Ogłoszenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

informuje, że:

● Nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitu sinic, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne

● Aktualne informacje o miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Lp.
Nazwa miejscowości
miejsca wykorzysty-
wanego
do kąpieli

 

Nazwa miejsca
wykorzysty-
wanego
do kąpieli

Nazwa akwenu

Adres miejsca wykorzysty-
wanego do kąpieli
Nazwa
organizatora miejsca wykorzysty-
wanego do kąpieli
Ocena bieżąca wody
1 Repczyce Repczyce Zalew Repczyce

Repczyce

gm. Kleszczele

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji

w Kleszczelach

ul. 1 Maja 19

przydatna
2 Dubicze Cerkiewne Dubicze Cerkiewne

Zalew Dubicze Cerkiewne

Dubicze Cerkiewne

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji

w Dubiczach Cerkiewnych

ul. Główna 67

nieprzydatna

(zakwit sinic)