MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI na terenie powiatu hajnowskiego w sezonie letnim 2017r. stan na 11.08.2017r.

Kategoria: Ogłoszenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

informuje, że:

● Nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitu sinic, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne

● Aktualne informacje o miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Lp.
Nazwa miejscowości
miejsca wykorzysty-
wanego
do kąpieli

 

Nazwa miejsca
wykorzysty-
wanego
do kąpieli

Nazwa akwenu

Adres miejsca wykorzysty-
wanego do kąpieli
Nazwa
organizatora miejsca wykorzysty-
wanego do kąpieli
Ocena bieżąca wody
1 Repczyce Repczyce Zalew Repczyce

Repczyce

gm. Kleszczele

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji

w Kleszczelach

ul. 1 Maja 19

przydatna
2 Dubicze Cerkiewne Dubicze Cerkiewne

Zalew Dubicze Cerkiewne

Dubicze Cerkiewne

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji

w Dubiczach Cerkiewnych

ul. Główna 67

nieprzydatna

(zakwit sinic)

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi