Rekrutacja na bezpłatny kurs

Kategoria: Ogłoszenia

Rekrutacja na bezpłatny kurs

Handlowiec – sprzedawca
z modułem wizażu/obsługi programu magazynowego WF MAG

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hajnówce ogłasza nabór na w/w kurs. Planowany termin rozpoczęcia kursu:
                                  23 sierpnia 2017 r.

 

Osoby, zainteresowane  udziałem w kursie, powinny spełniać następujące kryteria:

 • wiek 18-24 lata,
 • nieuczące się i niepracujące,
 • nieposiadające wykształcenia wyższego.

 

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 18.08.2017 r.

 

Gwarantujemy:

 • nabycie nowych kwalifikacji,
 • profesjonalną kadrę szkoleniową,
 • materiały dydaktyczne,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • wyżywienie,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu,
 • po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

 

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do:

Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Hajnówce

ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 30 13

od poniedziałku do piątku
w godz. 7:45-18:00