Rusza konkurs na inicjatywy lokalne!!!

Kategoria: fundusze unijne

Jeśli masz pomysł na ciekawe wydarzenie w naszym mieście zgłoś je do konkursu organizowanego przez Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce. Wszystkie dostarczone do nas pomysły w formie wypełnionego wniosku (załącznik nr 1) poddane zostaną ocenie przez Komisję Konkursową. Na realizację od 3 do 7 inicjatyw przeznaczyliśmy kwotę 22 000 zł.

Maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednej inicjatywy wynosi 7 000 zł. Zwycięskie projekty będą realizowane w terminie od 08 sierpnia do 08 listopada br. Autorem wniosku może być każdy mieszkaniec naszego miasta lub grupa nieformalna działająca na terenie Hajnówki.

Wypełniony wniosek należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka. Na wszystkie zgłoszenia czekamy do 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w regulaminie konkursowym. Osoby i grupy zainteresowane udziałem w konkursie na inicjatywy lokalne zapraszamy na konsultacje dotyczące wypełniania wniosków organizowane w dniu 17 czerwca 2017 w godzinach 9:00-13:00 w HDK, lub kontakt telefoniczny 85 682 32 03 z koordynatorem projektu Barbarą Sadowską.

Konkurs INICJATYWY LOKALNE  W HAJNÓWCE organizowany jest w ramach zadania „Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce”, które Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce realizuje dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Formularz wniosku

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach  programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi