Informator Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Hajnowskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 oddaję w Państwa ręce „Informator Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Hajnowskim”. Zawarte zostały w nim szczegółowe informacje nt. opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Mam nadzieje, że przybliży on Państwu zakres dostępnej pomocy społecznej i medycznej oraz będzie stanowił źródło informacji o podmiotach świadczących usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie naszego powiatu. Zawarte w nim informacje posłużą wsparciu osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom oraz bliskim oraz ułatwią znalezienie instytucji, która może udzielić pomocy.

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Załącznik:

Informator Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Hajnowskim