Hajnowski Szpital w złotej setce „Rankingu Szpitali”

Hajnowski SP ZOZ kończy rok pasem sukcesów.   Nie tak dawno informowaliśmy, że szpitalowi  tylko w 2018 r. udało się pozyskać na inwestycje ponad 21 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego i – jak się okazuje – na tym nie koniec niespodzianek. Dzięki intensywnej pracy hajnowski SP ZOZ sukcesywnie poszerza ofertę świadczonych usług medycznych,  przekształcając się tym samym się w nowoczesny ośrodek. Potwierdza to najnowszy ranking „Bezpieczny Szpital” przygotowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade.  W tegorocznym rankingu uczestniczyło 207 szpitali z całej Polski. Do Złotej Setki tych najlepszych ponownie zakwalifikował się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, zajmując wysokie 40 miejsce (a drugie w województwie) uzyskując  796.24 punktów na 1000 możliwych.  Ocenie poddano m.in. zarządzanie szpitalem, jakość usług medycznych i opiekę nad pacjentem, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta, analiza zdarzeń i skarg.

Prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem pozytywnych zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w szpitalu. Hajnowski ZOZ ciągle intensywnie się rozwija. Aktualnie w szpitalu realizowane są trzy modernizacyjne projekty - przebudowa i doposażanie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Rachunkowego z Izbą Przyjęć, przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i Zespołu Poradni.  W przypadku dwóch pierwszych projektów prace zbliżają się od finiszu – w 2019 r. otwarte zostaną Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Blok Operacyjny wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na tym nie koniec inwestycyjnych nowinek. Decyzją nowo powołanego Zarządu Województwa Podlaskiego, hajnowski szpital otrzyma kolejne fundusze z UE – szpital otrzymał dofinansowanie blisko 713 tys. zł na zakup nowoczesnego sprzętu - aparatu RTG, który będzie służyć głównie diagnostyce chorób nowotworowych oraz serweru, służącego m.in. do archiwizacji obrazów medycznych. Cała inwestycja ma kosztować niemal milion złotych. Skorzysta z niej ponad 3 tys. pacjentów.


Inwestycja goni inwestycję

Najnowsze przedsięwzięcia wpisują się w bogaty wachlarz projektów, jakie zostały zrealizowane w SP ZOZ na przestrzeni ostatnich kilku lat.  Hajnowski szpital może pochwalić się szeregiem inwestycji – w grudniu 2016r. miało miejsce uroczyste otwarcie  Dziennego Domu Opieki Medycznej, w tym samym roku wyremontowano również Oddział Wewnętrzny z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej. Sięgając pamięcią wstecz, w 2014r., w ramach transgranicznego projektu Polska – Białoruś – Ukraina „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko-białoruskim”, do wyremontowanego w ramach projektu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego trafił sprzęt warty 1,5 mln zł. W 2014r. odbyło się również uroczyste otwarcie oddziałów rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji neurologicznej.

Poza projektami inwestycyjnymi – programy profilaktyczne

Na tym nie koniec - placówka realizuje ponadto programy profilaktyczne finansowane przez NFZ, ale także własne.  W 2016r. był to program „Dbam o zdrowie”, w ramach którego osoby w wieku 55-60, objęte Podstawową Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce, mogły skorzystać z bezpłatnych badań ukierunkowanych na diagnozę  tarczycy, schorzeń nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, gruczołu krokowego oraz narządów rodnych - czyli chorób, na które szczególnie narażona jest grupa wiekowa objęta programem. Obecnie hajnowski SP ZOZ, w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, realizuje Program „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”. Realizacja projektu potrwa do października 2021r., szczegółowych informacji szukajcie na stronach: http://spzoz.hajnowka.pl/ .

Podejmowane wysiłki na rzecz udoskonalenia oferty medycznej oraz poszerzenia koszyka świadczeń, procentują: hajnowski SP ZOZ może pochwalić się Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO oraz Certyfikatem akredytacyjnym przyznanym jest przez Ministra Zdrowia. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Katarzyna Miszczuk