Hajnowski szpital otrzymał kolejne fundusze

Hajnowski SP ZOZ ciągle intensywnie się rozwija, aktywnie pozyskując fundusze unijne. Do mapy projektów, aktualnie realizowanych przez szpital dołączył kolejny: w ramach przedsięwzięcia „Godna jesień życia” zakupiony zostanie sprzęt i aparatura medyczna na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.  668 852,37 zł na ten cel szpital pozyskał w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość inwestycji to 786 885, 15 zł.  Z dostępnej puli środków ok. 733 tys. zł szpital wyda na zakup sprzętu niezbędnego do codziennej pomocy pacjentom. Na liście zakupów znajduje się infrastruktura medyczna wspomagająca leczenie oraz ratująca życie jak defibrylator, respirator, kardiomonitor, aparaty EKG, pompy infuzyjne oraz oprzyrządowanie ułatwiające pielęgnację m.in. podnośnik transportowo – kąpielowy, łóżka, materace przeciwodleżynowe i wanna pielęgnacyjna.

Projekt zakłada także uruchomienie wypożyczalni sprzętu medycznego – na to szpital planuje wydać  ok. 53 tys. zł.

Czym jest ZOL?

Oferta Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy SP ZOZ w Hajnówce skierowana jest do osób wymagających całodobowej specjalistycznej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji, a które ze względu na stan zdrowia nie powinny leżeć w szpitalu. Celem działalności ZOL jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, co w przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

Pacjenci w ramach ZOL mają zagwarantowaną całodobową opiekę lekarza. Stała obecność lekarza rożni naszą jednostkę od DPS czy Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Czas pobyt pacjenta uzależniony jest od jego stanu zdrowia i może trwać nawet pół roku. Niemniej, obecność rodziny jest bardzo mile widziana, zwłaszcza gdy pacjent potrzebuje wzmożonej opieki i pomocy pozamedycznej. Taką grupą są pacjenci po udarach – osoby te mają zaburzenia połykania, wymagają karmienia. Pracownicy ZOL wspierają pacjentów – np. dzięki intensywnej pracy rehabilitanta, który uczy techniki wstawania, poruszania się, niektórzy nasi pacjenci potrafią samodzielnie skorzystać z łazienki. Pacjenci otrzymują kompleksową pomoc – mamy terapeutę zajęciowego, psychologa. A dzięki zakupowi nowego sprzętu jakość opieki jeszcze się zwiększy – mówi pielęgniarka koordynująca Anna Borowik.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej – do zakładu opiekuńczo-leczniczego kwalifikują się osoby, które mają zakończony proces leczenia, mające  określone problemy zdrowotne (o przyjęciu decyduje ocena wg skali Barthel) – nie mogą więc trafiać tu ubezpieczeni kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna. Do zakładu nie są przyjmowane również osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową, uzależnione od narkotyków lub alkoholu oraz osoby chore psychicznie.

Dofinansowanie przyszpitalnego ZOL przyczyni się do poprawy i tak już wysokiej jakości usług  - zarówno na poziomie instytucjonalnym jak też w środowisku życia pacjentów.  Tym bardziej, że oferta ZOL cieszy się dużą popularnością wśród pacjentów.

Potrzeby są bardzo duże – niestety mamy ograniczoną liczbę miejsc, stąd funkcjonuje swojego rodzaju rejonizacja. Niemniej zainteresowanie jest ogromne – z roku na rok coraz większe.  Nasi pacjenci to głównie osoby starsze – średnia wieku to ok. 80 lat, ale zdarzają się też starsze – mający 92,97 lat. - – mówi pielęgniarka koordynująca Anna Borowik.

Inwestycja goni inwestycję – mapa projektów SP ZOZ

Realizacja projektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego to kolejny sukces hajnowskiego SP ZOZ.  Przypomnijmy – tylko w 2018 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego SP ZOZ pozyskał ponad 19 mln zł na inwestycje: przebudowę i doposażenie SOR, przebudowę i doposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego.

Pula środków powiększyła się z początkiem 2019 r. o blisko 713 tys. zł, jakie na początku roku zostały przyznane szpitalowi na zakup nowoczesnego aparatu RTG, służącego głównie diagnostyce chorób nowotworowych. Podejmowane wysiłki na rzecz udoskonalenia oferty medycznej oraz poszerzenia koszyka świadczeń, procentują: hajnowski SP ZOZ może pochwalić się Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO oraz Certyfikatem akredytacyjnym przyznanym jest przez Ministra Zdrowia.  Ponadto, hajnowski SP ZOZ od kilku lat „okupuje” czołówkę rankingu Złotej Setki najlepszych szpitali w Polsce – obecnie hajnowski ZOZ zajmuje 40 miejsce (a drugie w województwie).

Pracownikom oraz dyrekcji szpitala gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy następnych – bo służą nam wszystkim.

Więcej o ZOL:

http://spzoz.hajnowka.pl/zaklad-opiekunczo-leczniczy/

Katarzyna Miszczuk

Starostwo Powiatowe w Hajnówce