Zespół Szkół Zawodowych przystępuje do realizacji projektów unijnych

Erasmus+, Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły, InnoGastro – w nadchodzącym roku szkolnym Zespół Szkół Zawodowych będzie realizował  szereg projektów unijnych mających na celu pomoc uczniów w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce zawodowej. Ze wsparcia będą mogli skorzystać uczniowie przyszłych klas pierwszych.

Zawodowe doświadczenie jest w cenieto najcenniejszy punkt w CV, wymagany przez wszystkich pracodawców. Doskonale wie o tym grono pedagogiczne i dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Szkoła jest absolutnym liderem wśród hajnowskich szkół średnich w zakresie realizacji projektów unijnych. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz intensywnej współpracy z przedsiębiorcami, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce jeszcze w trakcie nauki w technikum mają możliwość poznania realiów pracy w wybranej branży.  A przy okazji zarobić pierwsze pieniądze i poznać kawałek świata.  Takie możliwości stwarza m.in. program Erasmus+, który Zespół Szkół Zawodowych realizuje z powiedzeniem od kilku lat. Nie inaczej będzie w nadchodzącym roku szkolnym - 16. uczniów technikum mechanicznego i 16. z technikum budowlanego wraz z czteroma nauczycielami  wyjedzie na 3-tygodniowy staż do Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz w Niemczech.

Ucząc się z ZSZ poznasz świat i zdobędziesz nowe umiejętności

Wyjazd to olbrzymia szansa dla młodzieży – w trakcie stażu przyszyli mechanicy i budowlańcy zapoznają się z techniką oraz metodami pracy w swoim zawodzie, nabędą nowe praktyczne umiejętności i dodatkowo podszlifują język oraz poznają pracę w środowisku wielokulturowym na europejskich rynkach pracy. Wiedza nabyta w trakcie stażu znajdzie potwierdzanie w dokumencie Europass Mobilność, który wyszczególnia nabyte umiejętnościami w danym zawodzie. Tym samym zwiększy konkurencyjność stażystów jako przyszłych pracowników na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. Ponadto uczestnicy projektu otrzymają kieszonkowe na drobne wydatki w trakcie stażu w kwocie około 300 euro.  Choć beneficjentem projektu są przede wszystkim uczniowie i to z myślą o nich ZSZ podejmuje wysiłek ubiegania się o środki, podczas realizacji zadania szkoła także osiąga swoje cele: Do najważniejszych można zaliczyć podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zapoznanie z modelem funkcjonowania systemu edukacji zawodowej za granicą.  Projekt ma pokazać, że mobilność w edukacji dotyczy wszystkich - również nauczycieli, że wszystkie szkoły europejskie stają się międzynarodowe, że kwestią czasu jest zawodowa edukacja wielojęzyczna na poziomie technikum. Stąd nacisk na poprawę znajomości języków obcych, w tym terminologii technicznej, zachęcenie kadry edukacyjnej do szerszej współpracy w obszarze programów mobilnościowych oraz do aplikowania o indywidualne granty. Wszystkie te działania mają w jeszcze większym stopniu podnieść  wymiar europejski szkoły – tłumaczy dyrekcja ZSZ.

Szkoła stara się uczestniczyć w projektach o charakterze międzynarodowym. Realizacja projektu „Erasmus+” to niejedyna inicjatywa szkoły, ukierunkowana na stworzenie uczniom możliwości wyjazdu za granicę. Z szansy na wyjazd do Hiszpanii będą mogli skorzystać uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych. Dotąd, w ramach programu InnoGastro  na warsztaty wyjechało  troje nauczycieli z ZSZ - wzięli udział w pilotażowym szkoleniu „Awangardowe kreacje kulinarne- gastronomia, produkty i techniki”.  Aktualne szkoła przygotowuje wniosek o dofinansowanie wyjazdu uczniów.

Płatne staże, kursy podnoszące kwalifikacje – od przyszłego roku w ZSZ

Tymczasem od przyszłego roku przyszli technicy będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w ramach ponadprogramowych staży. Szkoła z początkiem października 2018r. do 2020r. rozpoczyna realizację projektu pn.  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły”. W ramach projektu uczniowie technikum: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, mechanika, ekonomista i logistyk skorzystają z ponadprogramowych płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach na terenie woj. podlaskiego. To dokonała okazja, by poznać tajniki zawodu, nabyć praktyczne umiejętności i już na etapie nauki w technikum nawiązać kontakty z potencjalnym pracodawcą. Ze staży zawodowych skorzystają także nauczyciele kształcenia zawodowego. Na tym nie koniec- dzięki funduszom uczniowie będą zdobywać  nowe umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i zajęciach  specjalistycznych, zwiększających kompetencje w danym zawodzie.  Przyszli technicy będą więc uczęszczali na kursy językowe (zakończone egzaminami zewnętrznymi, po których otrzymają certyfikat potwierdzający znajomość języka uznawalny na rynku pracy), warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, takie jak negocjacje, praca w zespole, komunikacja oraz zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących, szczególnie z matematyki. Dodatkowo będą mogli nabyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia w zakresie: spawacz TIG, spawacz MAG/MIG, obsługa wózków jezdniowych, obsługa kas fiskalnych, Carving i  dekoracja stołów, kucharz regionalny, kelnerski, obsługa żurawi budowlanych. Ponadto wezmą również udział w kursach w zakresie obsługi oprogramowania specjalistycznego pożądanego i wykorzystywanego  w podlaskich przedsiębiorstwach  - AutoCad, CAD/CAM, Symfonia, SolidEgde, CNC ZERO. Poza zajęciami, w ramach projektu zostaną zakupione również dwie obrabiarki CNC: tokarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia oraz frezarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane i dobrane dla poszczególnych grup zawodów, by absolwenci szkoły lepiej wpisywali się w wymagania współczesnego rynku pracy i wygania podlaskich przedsiębiorców.  Ponadto doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt  CNC pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i wyposażenie uczniów w umiejętności, które stanowią obecnie priorytet przez zatrudnianiu techników mechaników – tłumaczy dyrekcja ZSZ.

Projekt obejmie grupę 160 uczniów,  jego wartość to 1 088 374,68 zł w tym dofinansowanie 1 028 134,68 zł ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkół Zawodowych od ponad 90 lat kształci rzemieślników i techników. Realizacja projektów unijnych oraz aktywna współpraca z przedsiębiorcami, wpisuje się nowoczesne metody kształcenia zawodowego, oparte na doświadczeniu i wiedzy. Atutem szkoły jest ciekawa oferta edukacyjna, odpowiadająca na potrzeby rynku pracy. Inwestycja w ucznia oraz nacisk na rozwój kadry nauczycielskiej z pewnością zaprocentują – absolwentom szkoły, wyposażonym w doświadczenie zawodowe i solidne wykształcenie, łatwiej będzie odnaleźć się na rynku pracy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zdobyć umiejętności praktyczne, nawiązać pierwsze kontakty z przedsiębiorcami już na etapie szkoły, a przy okazji zarobić pieniądze i poznać nowych ludzi – aplikuj do Zespołu Szkół Zawodowych!

Przypominamy o rekrutacji! Więcej na: http://www.zszhajnowka.republika.pl/

Katarzyna Miszczuk