Split payment – krok po kroku – poradnik

Czym jest split payment
Mechanizm podzielonej płatności (MPP), tzw. split payment to narzędzie dla przedsiębiorców płacących bezgotówkowo za faktury sprzedaży przy użyciu polecenia przelewu (lub polecenia zapłaty) i posiadających rachunek VAT. Mechanizm obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r.

Kogo dotyczy split payment
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) dotyczy wyłącznie transakcji:

Dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Dotyczy więc również ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, masz małą, średnią czy dużą firmą.

Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT i otrzymasz fakturę od sprzedawcy, także możesz ją zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności, korzystając z dedykowanego do tego celu rodzaju przelewu, używając tzw. komunikatu przelewu.

Kogo nie dotyczy split payment
Nie możesz skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności, jeśli jesteś:


Dobrowolność split payment
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Oznacza to, że sam decydujesz, którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem split payment, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (czyli mechanizm ten można stosować wybiórczo).

Zapłata z MPP i rachunek VAT
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i posiadający rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK ma bezpłatny rachunek VAT (otwarty automatycznie, bez konieczności składania wniosków).

Rachunek VAT i środki na nim zgromadzone cały czas należą do ciebie. Urząd skarbowy nie będzie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT, sprawuje jednak nadzór nad ich uwolnieniem.

Masz dostęp do tych środków i możesz na bieżąco:

Zapłata faktur z użyciem split payment będzie wyglądać tak samo jak przed wprowadzeniem tego mechanizmu.
Wykorzystując split payment będziesz wykonywać jeden przelew do dostawcy za dany towar lub usługę. Płatność rozdzieli się w momencie, gdy użyjesz specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank/SKOK.

W komunikacie przelewu jako nabywca wskaż:

Nie musisz znać numeru rachunku VAT dostawcy. Na przelewie - tak jak do tej pory - dostawca będzie wskazywać swój rachunek rozliczeniowy.

Pamiętaj
Każdą transakcję rozliczasz osobno. Nie ma możliwości opłacania kilku faktur zbiorczym przelewem. W jednym przelewie w systemie podzielonej płatności możesz uregulować należność tylko za jedną fakturę.

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT (split payment)
O przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT możesz się ubiegać, jeśli nie wykorzystasz ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym.

Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT (split payment).

Zwrot podatku VAT na rachunek VAT - w terminie 25 dni
Jeśli zdecydujesz się na zwrot podatku na rachunek VAT, otrzymasz go w przyspieszonym terminie 25 dni.
Skrócony termin obowiązuje nawet, jeśli:


Split payment a sektor finansów publicznych
Jednostki sektora finansów publicznych (takie jak np. Jednostki Samorządu Terytorialnego)
stosują przepisy dotyczące podzielonej płatności na tych samych zasadach co przedsiębiorcy.
Z zastrzeżeniem, że podatnik będący państwową jednostką budżetową swobodnie dysponuje środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT (tzn. nie musi składać wniosku do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków).

Uwaga
Ten poradnik dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

 
>>>> START<<<<
 
za: biznes.gov.pl