Telefon komórkowy – zagrożenie?

Pewnie słyszeliście teorię, że nie należy trzymać telefonu komórkowego w okolicy serca, bo wytwarzane przez urządzenie pole elektromagnetyczne jest szkodliwe? W świetle ostatnich badań okazuje się, że nie jest to legenda miejska, lecz fakt.

 Telefony komórkowe, routery czy wi-fi nie są obojętne dla zdrowia i nasze przywiązanie do telefonu i towarzyszące temu nawyki –  „wiszenie” na smartfonie każdej wolnej chwili a na noc chowanie go pod poduszkę, mogą mieć swoje konsekwencje zdrowotne. Jakie? Międzynarodowy Apel Naukowy EMF opublikowany w 2015 r. wskazuje na długą listę – zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost liczby szkodliwych wolnych rodników, zaburzenia poznawcze i pamięci, zaburzenia neurologiczne oraz negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia ludzi. Przed wpływem niejonizującego pola elektromagnetycznego możemy się skutecznie bronić – wystarczy ograniczyć korzystanie z telefonu.

Więcej o wpływie niejonizującego pola elektromagnetycznego oraz zalecenia odnośnie bezpiecznego korzystania z telefonów w materiałach:

16 Praktycznych Zasad korzystania z telefonii komórkowej opisane w Deklaracji z Nikozji.

 Międzynarodowy Apel Naukowców Apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne – informacje dla mieszkańców. Kampania informacyjna Miasta Krakowa.

 Katarzyna Miszczuk