Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dyżury aptek na terenie Powiatu Hajnowskiego w 2019 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/325/18
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO
z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu

Hajnowskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z 2018 r. poz. 650, poz. 697 poz. 1375, poz. 1515, poz. 1544, poz.1669) po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Hajnowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego na 2019 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na 2019 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dyżury:

  1. w porze nocnej od godz. 20.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego;
  2. w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy przez całą dobę od godziny 8.00 rano do godz. 8.00 rano dnia następnego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Lech Jan Michalak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/325/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 października 2018 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego na

2019 r.

 
 
L.p. Nazwa apteki Adres Godziny otwarcia pon-pt Godziny otwarcia sobota
1 Apteka prywatna A. Wróblewska 17-200 Hajnówka, ul. 3-go Maja 32 7.30- 18.00 7.30 - 15.30
2   Apteka MaxFarm   17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10   7.00 - 19.00   8.00 - 16.00
3   Apteka prywatna „Melisa” Ludmiła Wiluk, Wiera Jałoza   17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 53   7.30 - 19.00   8.00 -15.30
4  Apteka Prywatna VITA Halina Wiluk   17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 4   7.30 - 18.00   8.00 - 16.00
5   Apteka prywatna „Cefarm”   17-200 Hajnówka, ul. 3-go Maja 39   7.30 - 21.00   8.00 - 18.00
6   Apteka prywatna „Salix” Anna Beata Wróblewska   17-200 Hajnówka, ul. Doc Adama Dowgirda 9   8.00 - 17.00   8.00 - 15.00
7   Apteka Prywatna „OAK” Anna Beata Wróblewska   17-200 Hajnówka ul. 3Maja 55A 8.00- 18.00     8.00 - 14.00
8   Apteka prywatna „Dosis” sp z.o.o.   17-200 Hajnówka, ul. Batorego 18   7.00 - 22.00   sobota 7.00 - 22.00
9   Apteka Bliska Samoobsługowa   17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 47   8.00 - 20.00

  sobota 8.00 - 16.00

niedziela 9.00 - 14.00

10   Apteka Społeczna 10   17-200 Hajnówka ul. Stefana Batorego 4/1   7.30 - 20.00   Sobota 8.00-14.00 niedziela nieczynne
11   Punkt Apteczny Czyże   17-207 Czyże 72   8.00 - 16.00   Sobota, niedziela nieczynne
12   Apteka prywatna „AQUA”T... Sielicka   17-250 Kleszczele, ul. Parkowa 5   7.00 - 17.00   Sobota 7.00 - 12.00 Niedziela nieczynne
13   Punkt apteczny „AQUA” T.Sielicka   17-240 Czeremcha, ul. Kolejowa 6   7.30 - 15.30   Sobota, niedziela nieczynne
14   Apteka Prywatna „Arnika” Halina Wiluk  17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 86 D   8.00 - 16.00   Sobota 8.30- 12.30 niedziela nieczynne
15   Apteka prywatna Wiesława Chlabicz   17-220 Narewka, ul. Hajnowska 58   8.00 - 16.00   Sobota 9.00 - 12.00 niedziela nieczynne
16   Punkt Apteczny   17-230 Białowieża, ul. Puszczańska 2   8.00 - 17.00 Sobota 9.00 - 15.00 niedziela nieczynne  
17   Punkt apteczny „AQUA” T.Sielicka   17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 67   7.30 - 15.30   Sobota, nieczynne nieczynne
18   Punkt Apteczny T.Sachacka   17-210 Narew, ul. Bielska 5   8.00 - 16.00   Sobota 8.00 - 13.00 Niedziela nieczynne
19   Punkt Apteczny   17-210 Narew ul. Piaski 1   8.00 - 15.00   Sobota, niedziela nieczynne
 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/325/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 października 2018 r.

Wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na 2019 r


 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

Miesiąc

Dzień

1

Apteka Społeczna Ul. Stefana Batorego 4/1

85 679 62 00

styczeń

1, 10, 19, 28,

luty

6, 15, 24,

marzec

5, 14, 23,

kwiecień

1, 10, 19, 28,

maj

7, 16, 25,

czerwiec

3,12, 21, 30,

lipiec

9,18, 27,

sierpień

5,14, 23,

wrzesień

1, 10, 19, 28,

październik

7, 16, 25,

listopad

3,12, 21, 30,

grudzień

9, 18, 27,

2

Apteka ,,SALIX” ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajnówka

85 684 25 52

styczeń

2, 11, 20, 29,

luty

7, 16, 25,

marzec

6, 15, 24,

kwiecień

2, 11, 20, 29

maj

8, 17, 26,

czerwiec

4, 13, 22

lipiec

1, 10, 19, 28,

sierpień

6, 15, 24,

wrzesień

2, 11, 20, 29,

październik

8, 17, 26,

listopad

4, 13, 22,

grudzień

1, 10, 19, 28,

3

Apteka „Dr. Max” ul. Józefa Piłsudskiego 10 17-200 Hajnówka

85 682 20 73

styczeń

3,12, 21, 30

luty

8, 17, 26,

marzec

7, 16, 25,

kwiecień

3, 12, 21, 30,

maj

9, 18, 27,

czerwiec

5, 14, 23,

lipiec

2, 11, 20, 29,

sierpień

7, 16, 25,

wrzesień

3, 12, 21,30

październik

9, 18, 27,

listopad

5, 14, 23,

grudzień

2, 11,20, 29,

4

Apteka Prywatna „Dosis” sp. z.o.o. ul. Stefana

736 697 806

styczeń

4, 13, 22, 31,

luty

9, 18, 27,

marzec

8, 17, 26,

 

 

Batorego 18

 

kwiecień

4, 13, 22,

maj

1, 10, 19, 28,

czerwiec

6, 15, 24,

lipiec

3, 12, 21, 30,

sierpień

8, 17, 26,

wrzesień

4, 13, 22,

październik

1, 10, 19, 28,

listopad

6, 15, 24,

grudzień

3, 12, 21, 30,

5

Apteka ,,OAK” ul. 3 Maja 55 A 17-200 Hajnówka

85 682 22 03

styczeń

5, 14, 23,

luty

1, 10, 19, 28,

marzec

9, 18, 27,

kwiecień

5, 14, 23,

maj

2, 11, 20, 29,

czerwiec

7, 16, 25,

lipiec

4, 13, 22, 31,

sierpień

9, 18, 27,

wrzesień

5, 14, 23,

październik

2, 11, 20, 29,

listopad

7, 16, 25,

grudzień

4, 13, 22, 31,

6

Apteka ,,CEFARM” ul. 3 Maja 34 17-200 Hajnówka

85 682 22 66

styczeń

6, 15,24,

luty

2, 11, 20,

marzec

1, 10, 19, 28,

kwiecień

6, 15, 24,

maj

3, 12, 21, 30,

czerwiec

8, 17, 26,

lipiec

5, 14, 23,

sierpień

1, 10, 19, 28,

wrzesień

6, 15, 24,

październik

3,12,21,30,

listopad

8, 17, 26,

grudzień

5, 14, 23,

7

Apteka Prywatna ,,VITA”

ul. Piłsudskiego 4 17-200 Hajnówka

85 682 29 63

styczeń

7, 16, 25,

luty

3, 12, 21,

marzec

2, 11, 20, 29,

kwiecień

7, 16, 25,

maj

4, 13, 22, 31,

czerwiec

9, 18, 27,

lipiec

6, 15, 24,

sierpień

2, 11, 20, 29,

wrzesień

7, 16, 25,

październik

4, 13, 22, 31,

listopad

9, 18, 27,

grudzień

6, 15, 24,

8

Apteka Prywatna „Melisa” ul. Lipowa 53 17-200 Hajnówka

85 684 50 36

styczeń

8, 17, 26,

luty

4, 13, 22,

marzec

3,12, 21, 30,

kwiecień

8, 17, 26,

maj

5, 14, 23,

 

 

 

czerwiec

1, 10, 19, 28,

lipiec

7, 16, 25,

sierpień

3, 12, 21, 30,

wrzesień

8, 17, 26,

październik

5, 14, 23,

listopad

1, 10, 19, 28,

grudzień

7, 16, 25

9

Apteka Bliska Samoobsługowa ul. 3 Maja 47 17-200 Hajnówka

85 679 66 82

styczeń

9, 18, 27,

luty

5, 14, 23,

marzec

4, 13, 22, 31,

kwiecień

9, 18, 27,

maj

6, 15, 24,

czerwiec

2, 11,20, 29,

lipiec

8, 17, 26,

sierpień

4, 13, 22, 31,

wrzesień

9, 18, 27,

październik

6, 15, 24,

listopad

2, 11, 20, 29,

grudzień

8, 17, 26,


  
Powiat Hajnowski
najczęściej czytane

Konkursy


Wydziały Starostwa


Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości


Wydział Komunikacji i Dróg


Nasze Publikacje