Strona główna

Atrakcje kulturowe

     Na tym terenie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości i wyznania. Kultura polska, białoruska i ukraińska stworzyły niespotykaną nigdzie indziej kompozycję. Dawne zwyczaje, święta, a przede wszystkim miejscowy dialekt są cechami charakterystycznymi dla tego regionu. Także religie: katolicka i prawosławna, odegrały ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszej społeczności Powiatu Hajnowskiego.
     Istnieją tu liczne ośrodki twórczości ludowej: tkackie, wyrobów z drewna, słomy i gałązek brzozowych, rzeźby i płaskorzeźby, korzenioplastyki czy garncarstwa.
     Dodatkową atrakcją jest miejscowa architektura, zarówno obiekty sakralne, jak i zabytki architektury drewnianej i murowanej. Walory architektoniczne to głównie domy ozdobione misternymi rzeźbieniami, drewniane cerkwie, murowane kościoły, kapliczki, przydrożne krzyże o dużej wartości artystycznej.  Zabytkowe są też układy przestrzenne wielu miejscowości, jak też drewniane budownictwo wiejskie z drewnianymi elementami zdobniczymi.
     Atrakcyjność regionu podnoszą liczne imprezy kulturalne i folklorystyczne, związane z tradycjami etniczno – kulturowymi mieszkańców, połączone często z pokazami sztuki ludowej, jak również plenery malarskie i rzeźbiarskie. Największą imprezą o randze międzynarodowej w powiecie są obchody Dni Muzyki Cerkiewnej. Odbywają się one corocznie w maju w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce.