Kolejne pieniądze na sprzęt dla szkół

Dwie szkoły średnie, dla których samorząd jest organem prowadzącym, otrzymają dodatkowe środki na zakup laptopów. Powiat Hajnowski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” dla hajnowskich szkół średnich.  W efekcie I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz II LO z DNJB w Hajnówce otrzymały wsparcie w kwocie po 14 500 tys. zł. Całkowita wartość projektu to 35 000 tys. zł (wkład własny samorządu Powiatu to 7 tys. zł). Zakupione sprzęty będą wykorzystywane w pracy dydaktycznej.

Katarzyna Miszczuk