Dzień pracownika socjalnego - życzenia Starosty Hajnowskiego

„Każdy człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się  z innymi…” – Jan Paweł II

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam na Państwa ręce wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Pracownik socjalny to nie tylko zawód – to przede wszystkim misja wymagająca wiedzy, wrażliwości oraz odpowiedzialności. To także wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje i losy ludzi. Wypełniacie Państwo ważną rolę społeczną –  umiejętnie wspieracie tych, którzy tej pomocy potrzebują.

Pomoc społeczna jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez samorządy. Stworzenie w przestrzeni prawnej systemu zabezpieczającego i wspierającego osoby słabsze, pozostające w trudnej sytuacji życiowej to wyzwanie stojące przed każdym nowoczesnym społeczeństwem. Niemniej przepisy prawa to nie wszystko – dopiero wielkoduszność, empatia i autentyczne zainteresowanie losem drugiego człowieka nadają im sens. Państwa praca ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla osób otrzymujących pomoc, ale również dla całej wspólnoty samorządowej, której istota wyraża się we wzajemnym współistnieniu i wspieraniu.

Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. Godne podziwu są Państwa profesjonalizm, wiedza a także wielkie serce i pasja. Swoją pracą przywracanie Państwo wiarę w lepszą przyszłość.

Za oddanie i codzienny trud w walce o lepszą przyszłość innych, w imieniu Zarządu Powiatu serdecznie dziękuję. Jednocześnie pragnę życzyć Państwu wielu sukcesów –  zarówno w życiu osobistym i zawodowym, a także satysfakcji z wykonywanej pracy oraz  życzliwości spotykanej na co dzień.

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko